Zondag 13 oktober 2019
Spreker: Kees Postma
Doopdienst
Bijbelgedeelte: Romeinen 6:2-11