Zondag 20 oktober 2019
Spreker: Jetze Wijnja
Bijbelgedeelte: Nehemia 3