Herdenken
Dit jaar herdenken wij dat het 75 jaar geleden is dat er een einde kwam aan de 2de Wereldoorlog.
VvI besteedt naast de jaarlijkse reguliere VvI avond in oktober 2020 hier verder aandacht aan door het organiseren van 3 excursies:
29 maart Stadswandeling Joods Leeuwarden (zie opgave elders);
30 april stadswandeling/bezoek Joodse musea Amsterdam (zie opgave elders);
3 september (middagexcursie) bezoek Westerbork (u kunt zich al voorlopig aanmelden; afhankelijk van de reacties gaan wij met eigen auto’s of bus).

Reizen en excursies
Stadswandeling Joods Leeuwarden. Op zondagmiddag 29 maart 14:00 uur organiseert VvI een stadswandeling Joods Leeuwarden (incl. bezoek synagoge).
Na afloop is er koffie/thee. Kosten van deze wandeling 10 euro p.p. Heeft u belangstelling voor deze stadswandeling dan kunt u zich aanmelden via een mail naar ons secretariaat.

Voor de 4e keer organiseert VvI een excursie Joods Amsterdam: donderdag 30 april 2020. Vertrek vanaf Dokkum. We bezoeken een 3-tal Joods georiënteerde musea en maken een stadswandeling door Joods Amsterdam. Kosten 70 euro p.p. (incl. diner).
Voor nadere informatie of aanmelden stuurt u een mail naar ons secretariaat.

Hebreeuwse les
In Kollum is het mogelijk om Hebreeuws te leren. De les wordt wekelijks gegeven door een ervaren jonge leraar uit Israël. Er zijn 2 groepen: beginners en gevorderden. Voor een gratis proefles kunt u contact opnemen met Ruerd de Vries: 06-11730987.

Synagoge Groningen
De synagoge in Groningen is een bezoek meer dan waard. Neemt u eens een kijkje op
www.synagogegroningen.nl

Ids de Beer-lezing
Ter ere van de verzetsman Ids de Beer uit Nes wordt jaarlijks de Ids de Beer-lezing georganiseerd in de Theaterkerk te Nes. Eén van onze bestuursleden, Freerk de Beer, is zoon van Ids de Beer. Dit jaar wordt de lezing gehouden op 15 april. Sprekers zijn Freerk de Beer, Roos Derks en Geert Mak. Muzikale medewerking van Gerrit Breteler. Nadere info via ons secretariaat.

Israëlavond in De Herberg op 8 oktober
Noteer alvast in uw agenda: 8 oktober Israëlavond in de Herberg (Harddraversdijk 1, Dokkum). Spreker is ds. Henk Poot (namens Christenen voor Israël). Nadere informatie volgt.

Donaties
Uw donaties zijn meer dan welkom. Een gift kan overgemaakt worden op rekeningnummer NL17RABO0317961772 t.n.v. J. Woudstra e/o H.F. de Vries, inzake Vrienden van Israël.

Opgeven en verdere informatie via het secretariaat: vriendenvanisrael@knid.nl