Zondag 22 september 2019
Spreker: Gerard Grit
Thema: Bezorgheid
Bijbelgedeelte: Filippenzen 4:4-7