Want de HEERE is een groot God, ja een groot Koning boven alle goden (Ps. 95:3)

Samen willen we God groot maken. Maar hoe maak je ‘Iemand groot’ die al hoog verheven is boven alles wat is en ooit zal zijn? Wij doen dat simpelweg door te erkennen dat Hij inderdaad boven alles verheven is. Dit vieren we in onze erediensten en door samen te belijden dat Hij is die Hij is.