Mensen in aanraking brengen met het Evangelie.

Sinds jaar en dag is de Interkerkelijke Evangelisatie Commissie in Dokkum bezig om activiteiten te ontplooien die als doel hebben mensen met het Evangelie in aanraking te brengen. De opdracht is om kerkoverstijgende activiteiten te ontplooien met als doel mensen in aanraking te brengen met het Evangelie. Daarnaast is het ook van belang om de achterban, de deelnemende kerken en gemeenten aan te sporen tot evangelisatie. Elk jaar proberen wij op vernieuwende wijze het evangelie van de Heer in en om Dokkum bekend te maken. Dit doen wij als IEC met veel enthousiasme en overtuiging.

De samenwerkende kerken en gemeenten zijn:

PKN (de Herberg, de Grote Kerk, St. Catharinakerk, Aalsum, Fonteinkerk)
Christelijke Gereformeerde kerk
Vrije Baptisten Gemeente Nehemia
Baptisten Gemeente De Ontmoeting
Vergadering van gelovigen (Rehoborth)
Evangeliegemeente De Ark
Christengemeente Filadelfia
Gereformeerde kerk (vrijgemaakt)