Ik kom in actie voor

Kinderen zijn kwetsbaar. Helaas worden zij maar al te vaak misbruikt of aan hun lot overgelaten. Kerk in Actie bestrijdt kinderarbeid en uitbuiting van kinderen en geeft straatkinderen, werkende kinderen, oorlogskinderen, gehandicapte en misbruikte kinderen de kans kind te zijn.

Voor meer info www.kerkinactie.nl

Omdat Kerk in Actie het mogelijk maakt om de musical te organiseren in onze kerk willen we ons met elkaar inzetten om geld in te zamelen voor dit goede doel.

DOET U MEE?

Dit zijn de activiteiten

1 – Heitje voor een Karweitje.

Wie biedt voor welke klus?? De kinderen krijgen allemaal een ‘heitje voor een karweitje-kaart’ mee naar huis. Deze kunt u ook downloaden en thuis uit printen voor uw kinderen. Het geld wat wordt verdient met alle karweitjes kan worden ingeleverd op zondag 23 en 30 september tijdens de kinderkerk!

Heitje voor een karweitje kaart.

2 – Cup cake-actie: zondag 23 september

 

De kinderen bakken thuis een aantal cup cakes of een lekkere cake of koekjes. Dit
lekkers wordt verkocht tijdens het koffiedrinken na de dienst. De hele opbrengst is
voor ‘kinderen in de knel’.

 

 

3 – Sponsor-Conditie-Circuit: 30 september

De kinderen komen letterlijk in actie! Tijdens de kinderkerk zijn er 7 bewegingsopdrachten gericht op conditie, kracht en sporten.

De kinderen komen deze zondag in sportkleding in de kerk!

De laatste bewegingsopdracht willen we met alle kinderen aan het eind van de dienst doen in de grote zaal, zodat u getuige bent van (een deel van) de inspanningen van de kinderen.

Vanaf zondag 2 september kunnen de kinderen mensen (familie, vrienden, buren) vragen om hen voor deze activiteit te sponsoren. Dit geld wordt zondag 30 september na het goed volbrengen van het conditie-circuit ingeleverd bij het sponsorteam.

Sponsorblad 

4 – Collecte tijdens kerkdienst: zondag 30 september

Op 30 september zal een collecte voor ‘kinderen in de knel’ worden georganiseerd. Deze zondag is de laatste dag van ons ‘Ik kom in actie-project’.

5 –  Cheque overhandigen: zaterdag 6 Oktober tijdens de musical Mozes.

Op zaterdag 6 oktober begint om 16:00 de voorstelling van de musical Mozes (vanaf 4 jaar). Tijdens deze voorstelling wordt er ook aandacht besteed aan ‘Kinderen in de knel’. Het sponsorteam zal dan de cheque overhandigen namens alle kinderen en gemeenteleden van Nehemia.

U bent van harte welkom om te genieten van deze musical. Gratis tickets zijn te bestellen via www.zingenindekerk.nl

Mocht u vragen hebben dan kunt u terecht bij:
Hendrika van Delden kinderwerk@nehemiadokkum.nl
Matty Scholtens
Greet Attema