Wat doen we met uw en jouw gegevens?

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw en jouw gegevens te beschermen. We vinden het dan ook erg belangrijk dat u, jij vertrouwen in ons hebt. Hieronder maken wij duidelijk hoe we in alle veiligheid omgaan met uw en jouw gegevens. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerkt en beschermt. De Vrije Baptistengemeente Nehemia te Dokkum respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandelt.

Op deze site laten we precies weten hoe wij werken. Wij beseffen ons volledig wat onze verantwoordelijkheid daarin is. Gegevens die u of jij ons verstrekt worden niet verstrekt of verkocht aan bedrijven en of andere instellingen. Dit privacybeleid is van toepassingen op alle diensten van de Vrije Baptistengemeente Nehemia te Dokkum. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en andere bronnen die vermeld worden op onze website en daarbuiten.

Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Ons gebruik van verzamelde gegevens.

Wij maken intern gebruik van alle geregistreerde leden en bezoekers. Wij hechten er belang aan om niet alleen bekend te zijn met de gegevens van onze leden en bezoekers, maar we hechten er ook belang aan dat leden en bezoekers elkaar zelf ook kennen en/of leren te kennen. Wij maken daarom gebruik van een namenlijst, die elke keer wordt geüpdatet en ter beschikking wordt gesteld voor elk lid of vaste bezoeker. Hieronder wordt weergegeven uit welke data deze namenlijst bestaat. Elke lid en bezoeker is op de hoogte van deze namenlijst, en heeft er mee ingestemd om zijn of haar gegevens op deze manier vrij te geven. We stellen ons op deze manier in staat om met elkaar verbonden te kunnen zijn in het onderlinge contact, bij vreugdevolle momenten, maar ook op momenten van zorg en verdriet en onderlinge steun.

Om de veelheid van gegevens te beheren maakt de Vrije Baptistengemeente Nehemia gebruik van het relatiebeheerprogramma Scipio. Deze software wordt beheerd door of namens Hagru B.V. welke deel uit maakt van Hagru Beheer BV, met welke wij een verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten.

Elk nieuw lid verstrekt zijn persoonlijke gegevens, en daar waar relevant gegevens rondom het gezin. Deze gegevens worden geregistreerd binnen Scipio. Vervolgens zijn betreffende personen in beeld van de gemeente, en kan hij of zij bijvoorbeeld benadert worden voor gemeente gerelateerde zaken. Via deze gegevens kunnen we in contact treden als het gaat om interne gemeentezaken, maar ook t.a.v. nieuwsbrieven. Elk nieuw lid geeft toestemming om vermeld te worden op de namenlijst.

Wij maken gebruik van de volgende gegevens:

Roepnaam
Achternaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Mobiel telefoonnummer
E-mailadres
Indelingen in huiskringen
Indelingen in bedieningen
Indelingen in jeugdwerk
Doopdatum
Lidmaatschap
Trouwdata en jubilea

Alle gegevens zijn te allen tijde inzichtelijk te maken voor betrokkenen.

De verwerking van alle persoonsgegevens in Scipio is een digitale beveiligde omgeving. Scipio kent een uitgebreide structuur van toegangsrechten ten einde de toegang tot persoonsgegevens te beperken tot die gebruikers die daartoe gerechtigd zijn. Op alle gebruikers met toegang tot de bijzondere persoonsgegevens rust een geheimhoudingsplicht.

Op elke moment heeft u of heb jij het recht om de Vrije Baptistengemeente Nehemia te vragen om persoonsgegevens en/of een deel daarvan uit de bestanden te wissen.

Ons gebruik van verzamelde gegevens via onze website.

Op onze website worden gegevens en vragen gesteld als het gaat om aanmelden voor vrijwilligerswerk. Daarnaast kunnen er vragen worden gesteld t.a.v. gemeentezorg, geloofsvragen, jong volwassenen groep, kinderwerk, tienerwerk en praktische vragen.  Er worden dan persoonsgegevens gevraagd welke gebruikt worden om u van dienst te zijn. De gegevens worden opgeslagen op de server van onze provider. Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere persoonlijke gegevens waar over wij beschikken. Ook zullen deze gegevens niet gebruikt of verkocht worden aan derden. Als uw vraag beantwoord is, en of er is verder actie ondernomen, worden uw gegevens weer verwijdert.

Communicatie

Wanneer u een e-mail of andere berichten aan ons verstuurd, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant is. Dit maakt het mogelijk om uw vragen goed te verwerken en u van dienst te kunnen zijn als het gaat om antwoorden en/of andere actie. Ook hier worden de gegevens niet in combinatie gebracht met de andere gegevens waar wij over beschikken. Als de communicatie naar alle tevredenheid is afgerond worden ook deze gegevens verwijdert van onze website.

Op onze website worden contactpersonen met voor- en achternaam benoemd, tenzij betreffende aangeeft dit niet te willen. Personen die een bestuurlijke rol of betaalde rol hebben worden met voor- en achternaam benoemd.

Social Media

Op onze social media kanalen delen we geen persoonlijke informatie. We delen daar alleen gegevens en foto’s die gemaakt zijn op evenementen of nodig zijn om onze communicatieboodschappen van onze gemeente te ondersteunen en om bijzondere activiteiten onder uw aandacht te krijgen.

We zijn ons terdege bewust dat er in de afgelopen jaren via andere kanalen van social media over onze gemeente de ronde doen. Dit is destijds door individuele leden tot stand gekomen. We kunnen dan ook niet verantwoordelijk zijn wanneer mensen zelf persoonlijke informatie aanleven via deze kanalen en welke onverhoopt online worden gezet.

Cookies

Wij maken geen gebruik van cookies, en maken op die manier dan ook geen gebruik om inzicht te krijgen in het gebruik van onze bezoekers. Wel kunnen we aan onze website zien welke pagina het meest wordt bezocht, en waar u als gebruiker de nadruk op legt.

Het maken van foto’s en video’s

Een kerkdienst van de Vrije Baptistengmeente Nehemia is een openbare aangelegenheid. Hier kunnen foto’s en video’s worden gemaakt die intern worden gebruikt. We zijn terughoudend als het gaat om close-up-beelden.

Van personen die in een dienst centraal staan zoals onze voorganger, gastspreker, oudste, leden van de muziekgroep, en anderen kunnen wel close-up beelden worden genomen, die later weer worden gebruikt. Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen deze foto’s en het gebruik daarvan. Het maken van videobeelden, anders dan onze eigen video-stream wordt van te voren aangekondigd. In ons gebouw hangen een drietal beweegbare camera’s welke gebruikt worden de diensten op te nemen. Alleen de woordverkondigingen worden gestreamt naar onze website. Bezoekers zullen nooit expliciet in beeld worden gebracht, dan alleen als totaalbeeld. Diensten worden hooguit drie weken beschikbaar gesteld. Gastsprekers worden van te voren ingelicht.

Privacy van kinderen

De online privacy van onze jonge kinderen is kritisch en heeft onze grootste zorg. We verzamelen niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk en redelijkerwijs nodig is. Wij zorgen er voor dat foto’s en andere multi media alleen met toestemming van de ouders of verzorgers worden geplaatst.

Vragen en Feedback

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 30-04-2018. We controleren regelmatig of we nog voldoen aan het privacybeleid. Heeft u nog vragen dan kunt u die stellen via onze website.  Deze privacyverklaring is afgestemd op het huidige gebruik van de website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze verklaring te raadplegen.

Contactgegevens

Gemeentecentrum de Poort
Zaagmolenstraat 2
9101 AJ Dokkum
0519 – 294326
www.nehemiadokkum.nl
Functionaris Gegevensbescherming: J. Wijnja  / jwijnja@nehemiadokkum.nl