Fam Andre en hun werk in Suriname

Covid jaar 2020, we zien meer kansen dan bedreigingen
Haast overbodig te zeggen dat de Covid pandemie onze aanpak op de Bijbelschool in veel opzichten heeft beperkt. Toen de eerste golf in maart begon waren we even tot stilstand gekomen, maar gelukkig konden we via online mogelijkheden het verzorgen van de lessen continueren en het schooljaar alsnog afronden. Naarmate het jaar vorderde nam het aantal besmettingen af en iedereen leefde in de verwachting dat we terug konden naar het normale. Onzeker was het als het de scholen in september of oktober zouden beginnen. Uiteindelijk werd het net als alle voorgaande jaren oktober. Er werden maatregelen ingevoerd om de verspreiding op de scholen te beperken. Rond oktober en november waren er zelfs dagen van 0 besmetting. En juist dat idee van we zijn reeds terug bij het normale heeft geleid tot die 2e golf waarin me nu zitten met tientallen besmettingen per dag. Door de beperkte capaciteit van de zorg in Suriname moest de overheid impopulaire maatregelen treffen die ook gevolgen hebben voor de manier waarop wij lesgeven. We moesten het fysiek samenkomen voor de lessen weer stopzetten. Gelukkig hadden we vanaf oktober een duo systeem van lesgeven opgezet. Het online lesgeven gaat door en wordt goed bezocht. Voor de studenten die online helemaal niet mee kunnen wordt alternatief van tevoren de lessen opgenomen en op een stick gezet. De studenten krijgen de stick en kunnen in hun tijd de lessen volgen. Het aantal contacturen met de docent wordt minder, maar het is nu geconcentreerd op vragen die die studenten hebben in plaats van les volgen. Ondanks de beperking hebben een nieuwe tak kunnen toevoegen aan de het werk van Apὁllos Training Instituut. Volledig nieuw is de Sranan Tongo Bijbelschool. Een Bijbelschool waarbij het Surinaams de onderwijstaal is. Veel van het lesmateriaal blijft in het Nederlands, maar de studenten beschikken ook over een samenvatting in het Surinaams. Hiermee komen we gemeentewerkers tegemoet die het Nederlands minder goed beheersen. Dit jaar gaan werken aan 2 nieuwe producten. Het ene is wat genoemd wordt de ‘portable bible school’. Een soort van gemeente Bijbelschool op LBO-niveau die intern in gemeenten kan worden verzorgd. Het andere is het opzetten van een poot gericht op Bijbelonderwijs aan jongeren en jongvolwassenen. We verwachten oktober dit jaar beide producten te kunnen aanbieden. Niet alleen op de Bijbelschool waren er uitdagingen en kansen, ook in de kerk was dat het geval. We hebben kans gezien onze jongvolwassenen nu juist aan de studie van de Bijbel te krijgen. 1 keer in de 2 weken hebben ze op de zondagavond online Bijbelstudie. Het is een interactieve Bijbelstudie waaraan zij deelnemen. Interactief omdat ze de vragen thuis persoonlijk moeten beantwoorden en dan samenkomen met de anderen om hun antwoorden te bespreken. De groep groeit zelfs met jongeren uit andere kerken en we kunnen alleen maar dankbaar zijn hiervoor. We plannen nu een online evangelisatieproject en een gebedsketen op dag basis. We geloven dat God deze 2 activiteiten van ons zal gebruiken om de gemeente te versterken en te laten groeien. Het gezin Andre maakt het prima. Tot nu toe is Covid buiten de deur geweest en we houden het graag zo. Blijft voor ons en het werk bidden en we vertrouwen erop dat we op jullie steun kunnen blijven rekenen. Hgr., Serge Andre

Vacature Beheer Nehemia

Informatie voor kinderwerkers 2020/2021

Informatie voor kinderwerkers seizoen 2020/2021

We hebben een prachtig nieuw thema dit jaar: ‘Blijf dicht bij Mij!’
We zijn Veilig bij Jezus en bij God de Vader. ‘Blijven’ is een werkwoord. Dit geeft al aan dat het ‘dicht bij Jezus blijven’  niet vanzelf gaat. Dit jaar willen we de kinderen zoveel mogelijk leren hoe je dicht bij Jezus en God de Vader kunt blijven.

Na een lange periode mogen we weer starten met de kinderkerk!

Toch zullen er een aantal zaken anders georganiseerd moeten worden. Wat betekent dat voor jou als kinderwerker? We hebben alle informatie voor jou op een rijtje gezet.

 1. Kinderwerkers en tienerhulpen komen door de hoofdingang binnen. In de hal maak je je handen schoon met desinfectiemiddel.
 1. Op deze tafel in de hal ligt een lijst met alle mensen die zich hebben opgegeven voor de kerkdienst en een lijst met alle namen van de kinderwerkers. Kinderwerkers hoeven zich niet op te geven voor de kerkdienst omdat ze werkzaam zijn binnen het kinderwerk. Vink je naam af op de lijst met kinderwerkers. Dit is erg belangrijk en tevens verplicht voor de GGD.
 1. Vervolgens ga je naar je kinderwerklokaal. Je kunt het lokaal klaarmaken voor de kinderen. Zet ook de limonade en de koekjes alvast klaar.

Peuters en groep 1 kunnen de kleine keuken gebruiken.

Groep 2 en 3 & groep 7 en 8 gebruiken de keuken in lokaal 4

Groep 4, 5 en 6 gebruiken de keuken in lokaal 1

 1. Alle kinderen worden door hun ouders afgezet in de lokalen. Hoe de looproutes van de ouders zijn zie je in het volgende filmpje: https://youtu.be/bowcsHkvJYU
 1. Voor de ouders geldt: ‘Een tút en der út’. Kinderen gaan in het lokaal eerst hun handen desinfecteren. Vervolgens krijgen ze hun keycord of badge. Deze liggen klaar voor alle kinderen die op de namenlijst staan. Er liggen ook extra (lege) badges en keycords voor gastkinderen.
 1. Noteer alle kinderen op de BHV lijst. Hier is ook een speciale plek voor de gastkinderen.
 1. Wanneer je spelletjes of wat speelgoed klaarlegt kunnen de kinderen even vrij spelen tot 9:30u. Daarna begin je met de kinderkerk.
 1. Kinderen onder de 18 jaar hoeven geen afstand van elkaar te houden. Probeer als 18-plussers zoveel mogelijk 1,5m afstand te houden.
 1. Zingen is toegestaan.
 1. De kinderkosters lopen rond en zullen zo nu en dan vragen of ze iets kunnen betekenen voor de kinderwerkers. Ook krijgt de leiding van hen een kop koffie/thee.

Probeer het lopen door de gangen zoveel mogelijk te vermijden. De kinderkosters kunnen je helpen bij de taken die er buiten de lokalen moeten gebeuren.

De kinderkosters geven een seintje wanneer het laatste lied in de dienst wordt gezongen. Jullie kunnen in de kinderkerk dan afronden met gebed en opruimen met de kinderen.

 1. Alle kinderen worden door hun ouders weer opgehaald. De ouders lopen de route nu in omgekeerde volgorde

Heb je nog vragen? Neem gerust contact op via kinderwerk@nehemiadokkum.nl