Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo’n grote verbondenheid met de Geest is, zo veel ontferming en medelijden,2maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest.3Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf.4Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander.5Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.6Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast,7maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen,8heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis.9Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat,10opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde,11en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader.” Filippenzen 2: 1 t/m 11

Hierbij even een berichtje van ons als taakgroep;

Het is een ongekende tijd waarin we zitten. We hopen en bidden dat het goed met jullie mag gaan.

In deze tijd word je erbij bepaald hoe kwetsbaar wij zijn, hoe vluchtig alles is en hoe beperkt ook onze controle over alles is. Bijna alle plannen die we gemaakt hadden moeten worden gestaakt/ worden verschoven of kunnen de prullenbak in. We leven ineens in een andere wereld, waarin de 1,5m-norm het nieuwe normaal moet worden.

Maar ook al verandert alles om ons heen, het is buitengewoon belangrijk om te weten dat God nooit verandert. Hij is en blijft Dezelfde. Hij is trouw, Hij zorgt voor ons, Hij is bij ons en beschermt ons. We zijn veilig geborgen in Zijn hand, ook al komen we te sterven.Door het offer dat Jezus bracht hoeven we niet bang te zijn voor ziekte of dood, omdat Jezus deze overwonnen heeft.

Een tijdje terug werd ik bemoedigd door Romeinen 14: 7-9:

“Niemand van ons leeft voor zichzelf, en niemand van ons sterft voor zichzelf. 8Zolang wij leven, leven we voor de Heer; en wanneer wij sterven, sterven we voor de Heer. Dus of we nu leven of sterven, we zijn altijd van de Heer. 9Want Christus is gestorven en weer tot leven gekomen om te heersen over de doden en de levenden.

Prachtig he? Wat voor ons nu van belang is dat we onze ogen niet te richten op het virus, maar op Jezus. Dat we ons niet laten leiden door angst, maar door God. Hij verdrijft elke angst. Zoals jullie in de nieuwsbrief hebben kunnen lezen zullen er dit weekend twee diensten op Youtube worden aangeboden. Afgelopen zaterdag zijn er video-opnames gemaakt in de Poort en in de dagen daarna zijn deze gemonteerd tot 2 diensten.  Hier kom je op het Youtube kanaal van onze gemeente en dit is de link naar de promo

We willen binnenkort met de teamleiders deze opnames/diensten evalueren en ook kijken of er misschien toch manieren zijn om de gemeente te kunnen dienen vanuit onze taakgroep, als muziekteam. Daarbij hebben we ook nauw contact met de raad. Met elkaar bekijken we (met voortschrijdend inzicht) wat wijsheid is om wel en wat niet te doen deze periode. Wanneer jullie ideeën of suggesties hebben, dan horen we dat natuurlijk graag.

We wensen jullie allemaal gezegende paasdagen, en Gods bescherming en nabijheid toe voor de komende tijd,

Namens de teamleiders,

Hartelijke groet, Egon van der Meulen