Zending

Als gemeente Nehemia zijn we actief betrokken bij het brengen van Gods Koninkrijk in deze wereld. Bij zending vindt evangelieverkondiging plaats buiten de gemeente via een zendeling.

De zendingscommissie onderhoudt de contacten met de zendelingen, die door de VBG Nehemia worden ondersteund. Ook verzorgt de commissie de communicatie met de gemeente, zoekt wegen om zoveel mogelijk gemeenteleden bij het zendingswerk te betrekken en stimuleert en steunt jongeren, die zich voor langere of kortere tijd willen toewijden aan de verkondiging van het evangelie.

Regelmatig worden sprekers uitgenodigd, die op het zendingsveld werken of gewerkt hebben.

Giften kunt u overmaken op gironr. 400390 t.n.v. VBG Nehemia Projecten te Dokkum, eventueel onder vermelding van de naam van de zendeling.

Wij ondersteunen de volgende projecten

Beautifulgate ( de Schone Poort )

Beautiful Gate vierde in 2019 haar 25-jarig bestaan. Wat in 1991 begon als plaatselijk werk onder (veelal) wees- en straatkinderen in Zuid-Afrika, groeide uit tot een organisatie die samenwerkt met diverse projecten in Afrika die gericht zijn op het welzijn van kinderen.

Beautiful Gate zet zich in voor een kindvriendelijke en veilige wereld door het mobiliseren en trainen van mensen en het ondersteunen van kind- en jeugdprogramma’s.

Liêm en Há Ngô Công

De familie Công is van oorsprong Vietnamees. Liem heeft zijn theologische opleiding genoten in Nederland en van daaruit zijn zij uitgezonden, door CAMA Zending, naar Tsjechië. Liem en Há wonen met hun zoon en dochter in Praag. Ze evangeliseren onder de Vietnamese bevolking en stichtten gemeenten in onder andere Brno, Kladno en Ostrava. Ook evangeliseren ze in gevangenissen waar ze Alpha cursussen aanbieden.

Wilhelm en Anita Cnossen

Wilhelm en Anita Cnossen werken voor Athletes In Action, onderdeel van Agapè. Iedere dag werken zij vol passie aan hun missie dat Nederland bereikt wordt met het evangelie door sport. Zij verlangen ernaar dat iedereen in Nederland iemand kent die Jezus volgt. Wanneer dat gebeurt komen levens tot bloei en verandert de samenleving. Om dit verlangen werkelijkheid te laten worden willen ze vanuit een diepgewortelde liefde voor mensen, anderen voorgaan en meenemen in een leven met Jezus. Volg hun op hun website renewed.nl

Serge Andre

Serge Andre woont met zijn gezin in Paramaribo. Daar is Serge voorganger van de Vrije Evangelische Baptisten gemeente en is hij directeur van de Apollos Bijbelschool. Serge en zijn team zijn al lange tijd bezig om de Bijbelschool uit te breiden naar de binnenlanden van Suriname. Dit kost veel tijd en energie.

John Boekhout

John Boekhout is directeur van st. Apollos. St. Apollos ondersteunt (kerk)leiders in Afrika en Suriname bij het totstandkomen van opleidingen gericht op de eigen lokale samenleving. Ook wordt hulp geboden bij de ontwikkeling van cursusmateriaal afgestemd op de lokale behoeften en hun normen en waarden.

Nehemia werkt samen met

Alliantie van Baptisten en Cama gemeenten.

De gemeente is Gods middel. Als lokale gemeente willen we het evangelie bekend maken. We willen op deze manier vertellen van Gods wijsheid, het leven en voorbeeld van Jezus Christus en het werk van de Heilige Geest, aan de wereld waarin we leven. Als Alliantie van Baptisten- en CAMA gemeenten zetten we ons in om onderlinge eenheid zichtbaar te maken. Als Vrije Baptisten gemeente Nehemia zijn wij aangesloten bij de ABC Gemeenten.

IEC Dokkum.

Mensen in aanraking brengen met het Evangelie. Sinds jaar en dag is de Interkerkelijke Evangelisatie Commissie in Dokkum bezig om activiteiten te ontplooien die als doel hebben mensen met het Evangelie in aanraking te brengen. De opdracht is om kerkoverstijgende activiteiten te ontplooien met als doel mensen in aanraking te brengen met het Evangelie. Daarnaast is het ook van belang om de achterban, de deelnemende kerken en gemeenten aan te sporen tot evangelisatie. Elk jaar proberen wij op vernieuwende wijze het evangelie van de Heer in en om Dokkum bekend te maken. Dit doen wij als IEC met veel enthousiasme en overtuiging.

De samenwerkende kerken en gemeenten zijn:
PKN (de Herberg, de Grote Kerk, St. Catharinakerk, Aalsum, Fonteinkerk)
Christelijke Gereformeerde kerk
Vrije Baptisten Gemeente Nehemia
Baptisten Gemeente De Ontmoeting
Vergadering van gelovigen (Rehoborth)
Evangeliegemeente De Ark
Christengemeente Filadelfia
Gereformeerde kerk (vrijgemaakt)