Geven

Uw gift helpt ons mee om door Hem te groeien in ons geloof, Hem groot te maken in ons dagelijks leven en te getuigen van Jezus Christus.

Wij willen u daarvoor alvast van harte bedanken.

Onze Projecten

 • Nehemia 5

  Met het project Nehemia 5 ondersteunen wij daar waar pastorale nood is. We geven op deze manier, waarbij de ongelijkheid die in Nehemia 5 benoemt wordt, praktisch handen en voeten aan ondersteuning in, en buiten onze gemeente.

 • Algemeen

  Een algemene gift komt ten gunste van de gemeente Nehemia, en zal daar gebruikt worden voor algemene zaken die de gemeente betreffen.

 • Zending

  Als gemeente Nehemia zijn we actief betrokken bij het brengen van Gods Koninkrijk in deze wereld. Bij zending vindt evangelieverkondiging plaats buiten de gemeente via een zendeling.

 • Kinder- en Jeugdwerk

  Geven voor onze kinderen. Wat een uitdaging om elk van hen op hun niveau te vertellen van de Here Jezus.

 • Gemeentestichting Burgum

  Ondersteun onze plannen om in Burgum een nieuwe gemeente te stichten.

Online

Bedrag