Huiskring

Huiskring algemeen

De huiskringen mogen het kloppende hart van de gemeente genoemd worden. Samen zingen, samen bidden, samen leren, elkaar oproepen tot goede werken en voor elkaar zorgen. Elk seizoen heeft een ieder zijn bijdrage als we beseffen dat elke lid van het lichaam nodig is. In een gemeente als de onze is het belangrijk dat we in kleinere groepen ons aan elkaar verbinden en met elkaar uitleven wat de Here Jezus van ons vraagt.

Ouderenkring

In tegenstelling tot de andere kringen, komt de ouderenkring op een ochtend bij elkaar. De zorg voor elkaar, het bestuderen van Gods Woord of het behandelen van actuele thema’s zijn de ingrediënten van deze kring. Altijd met voldoende koffie, thee en vaak met wat lekkers erbij.
Als u zich aan wilt sluiten bij de ouderenkring dan kunt u contact opnemen met br. Pier Reitsma. tel nr. 0512-471415

Hart van de Gemeente

Introkring

U komt misschien al een tijdje in onze dienst en voelt u thuis. Maar u zou best wat meer willen weten over de VBG Nehemia. Wie zijn we, wat geloven we en wat is onze visie? Voor al de vragen is er de introkring. Het is een kring voor gasten, nieuwe leden die nieuwsgierig zijn. We gaan samen dieper in op de identiteit van de gemeente en behandelen een aantal thema’s die hier mee verband houden.

Zo zijn er avonden over wie God, Jezus en de Heilige Geest zijn en staan we stil bij de plaats van de Bijbel, de gemeente, de doop en het avondmaal.

Mocht u interesse hebben of zich willen opgeven dan kunt u contact opnemen met br. Lubbert van Dusschoten. 06-50538013 of dusschoten@solcon.nl