Hier kunt u informatie en tips omtrent de Scipio-App lezen.

Scipio Beheer
Voor vragen en/of opmerkingen kan contact worden opgenomen met de Scipio Beheerders.
Scipio Beheerders: Jan Tiersma / Bram van der Bijl
Email: scipio@nehemiadokkum.nl

Meldingen in de Scipio-App
Meldingen worden verstuurd in de volgende situaties:

  • Push bericht
  • NEHEMIA Nieuws
  • Verjaardagen

Gekozen kan worden wel of geen meldingen te  willen ontvangen.
Dit kan worden geregeld via: het hoofdmenu, daarna klikt u op het belletje (alle aanwezige meldingen worden getoond),  tandwieletje rechtsboven.
Hier kunnen de diverse melding situaties worden aan- of uitgezet.

Overzicht module
Zodra op de Scipio-App is ingelogd, wordt de Overzicht module getoond.
Hierop staan o.a. de agenda punten, maar ook de nieuws berichten.
U ziet bij bijvoorbeeld NEHEMIA Nieuws dat maar er twee berichten staan, terwijl er meer aanwezig zijn.
Door op het blauwe vak links boven te tikken worden alle berichten getoond.

NEHEMIA Informatie
Hierin is opgenomen:
– de Algemene informatie over Nehemia;
– Expedite-25, nieuws over de de Tieners/JVN;
– het Onderwijsprogramma 2019-2020;
– de Zendingsprojecten van Nehemia.

NEHEMIA Nieuws
Hierin is opgenomen:
– NEHEMIA Nieuws: alleen nieuws vanuit onze eigen gemeente;
– NEHEMIA Ander nieuws: nieuws van buiten onze gemeente.

Dienst gemist
Via Dienst gemist kunnen de diensten terug worden geluisterd.

Geven / Collectes
Het is mogelijk met de Scipio-App een bijdrage te geven aan de collectes in de dienst.
Iedere zondagmorgen staan de collecte doelen vermeld.
Om te geven aan de collectedoelen moet eerst het tegoed worden opgewaardeerd, dit tegoed wordt rond de 21e van de maand van uw IBAN afgeschreven door VBG Nehemia. Zodra dit tegoed verbruikt is, kunt u dit weer opwaarderen.

Namenlijst
In de Namenlijst staan de gegevens van leden en gasten die geregistreerd staan in de ledenadministratie.
De Namenlijst is een belangrijk onderdeel in onze gemeente.  Het is dan ook erg belangrijk dat uw gegevens correct vermeld staat in de ledenadministratie en Scipio-App. Een ieder wordt dringend verzocht fouten hierin of wijzigingen door te geven!! Dit kan via de mail: ledenadministratie@nehemiadokkum.nl

Plaatjes bij berichten
Er staan in de Scipio-App plaatjes bij de diverse berichten. Door op het plaatje te tikken wordt het gehele plaatje getoond.
Het is ook mogelijk dat er meerdere plaatjes bij één bericht staan, in dat geval wordt dat aangegeven rechts onder in het plaatje, alle plaatjes kunnen door te swipen worden bekeken.
Voorbeeld: Tik op het plaatje boven aan dit bericht.

Bellen, mailen en verdere informatie
Namenlijst: bellen en mailen kan direct vanuit de Namenlijst. De navigatie op het apparaat start op als op het adres geklikt wordt.
Nieuws berichten: in de diverse nieuwsberichten staan regelmatig telefoonnummers, emailadressen en linken naar websites vermeld. Deze zijn onderstreept. Als hierop wordt geklikt kan direct een telefoonnummer worden gebeld, gemaild of een website met nadere informatie worden geraadpleegd.
Ook staat soms LEES VERDER onder aan een bericht. Als hierop wort geklikt verschijnt een website met verdere informatie.

Aantal gebruikers
De Scipio-App wordt momenteel door 187 personen gebruikt.