YES! We kunnen weer naar de kinderkerk!

Vanaf zondag 13 september zijn alle kinderen van crèche t/m groep 8 van harte welkom om met elkaar op avontuur te gaan en te genieten van de prachtige dingen uit Gods Woord.

Het thema van dit seizoen is: ‘Blijf dicht bij Mij!’

I.v.m. de corona-maatregelen hebben we een looproute uitgewerkt om de kinderen naar de verschillende lokalen te brengen en tegelijk zoveel mogelijk rust in de gangen te houden. Klik op looproutes kinderkerk voor het filmpje. Net zoals de kinderen worden gebracht, worden ze zodra de dienst is afgelopen, op dezelfde manier weer opgehaald!

De kinderkerk begint om 9:30u. De kinderen kunnen vanaf 9:20u gebracht worden. Mochten ouders niet naar de dienst kunnen komen omdat het maximaal aantal kerkgangers is bereikt, dan is het nog wel een optie om wél je kind naar de kinderkerk te brengen. We ontvangen de kinderen met open armen! Mocht je zelf dus niet naar de kerk gaan, maar de kinderen komen wel, wil je dit dan doorgeven via kinderwerk@nehemiadokkum.nl zodat we weten hoeveel kinderen we kunnen verwachten?

De groepsindeling is dit jaar als volgt:

Crèche – beneden; links in de hal

Peuters en groep 1 – beneden; in ‘De Hoop’

Groep 2 en 3 – eerste verdieping; lokaal 2 (en 6)

Groep 4, 5 en 6 – eerste verdieping; lokaal 1 (en The Gate)

Groep 7 en 8 – eerste verdieping; lokaal 4 (en 3)

Heb je vragen? Neem gerust contact op via kinderwerk@nehemiadokkum.nl

In dit document vind je informatie voor de kinderwerkers.

Kinderkerk VBG Nehemia

Kinderen van alle leeftijden komen op zondagmorgen bij elkaar om aan de slag te gaan rondom Gods Woord. We willen elkaar leren kennen en samen plezier hebben. Wat geweldig dat we dit als gemeente aan de kinderen kunnen bieden!

Deze informatie hebben we gemaakt om jou te laten zien hoe de kinderkerk van VBG Nehemia eruitziet en om jou enthousiast te maken. Wij, jongeren en ouderen, vaders en moeders willen doorgeven wat we zelf van God ontvangen hebben.

Mensen die hun gaven en talenten in willen zetten om samen met een team van leiders en kinderen op avontuur te gaan. Een avontuur met Jezus als de Weg en de Bijbel als Waarheid. Zodat we ons doel bereiken: dat we samen met en voor Hem leven.

De waarden van de kinderkerk.

Methode:

Peuters: De peuters krijgen een prachtig programma aangeboden dat past bij de b-Boekjes. Dit zijn basisboekjes met een Bijbelverhaal op rijm. Iedere maand staat een Bijbelverhaal centraal. Er wordt rondom dit verhaal gespeeld en geknutseld.

Groep 1 t/m 8: In deze groepen werken we met de methode Bijbel Basics. De methode biedt kinderen tussen 4 en 12 jaar de 200 meest essentiële Bijbelverhalen twee keer aan: 1 keer in de onderbouw en 1 keer in de bovenbouw.

Zo wordt een brede basis gelegd voor bijbelopvoeding van kinderen en wordt recht gedaan aan de rijkdom van de Bijbel. Ouders kunnen ook zelf een gratis account aanmaken om samen met de kinderen te kijken wat er in de kinderkerk behandeld is. Kijk op www.debijbel.nl/bijbelbasics

Praktische informatie over de groepen

Crèche:

De baby’s en dreumesen tot 2½ jaar kunnen voor de dienst gebracht worden. Na de dienst worden de kinderen meteen weer opgehaald door de ouders. De crèche ruimte is op de begane grond. Er kan gebruik gemaakt worden van de slaapkamer.

Voor de andere groepen geldt dat de kinderen eerst met hun ouders mee gaan naar de dienst. Na het kindermoment of kinderlied gaan de kinderen naar hun eigen groepen.

Peuters en kleuters worden gebracht en gehaald door hun ouders.

Ook de peuters en de kleuters hebben hun eigen lokalen. Als ze hun badge krijgen wordt er ook verteld in welke lokalen ze thuis horen.

BHV: Peuters en kleuters krijgen een badge met hun naam erop. Vanaf groep 3 krijgen de kinderen keycords met hun naam. Gastkinderen kunnen een keycord halen bij de gastvrouw in de hal. In verband met de BHV worden de namen van de kinderen iedere zondag genoteerd op de BHV lijst.

Kinderkerk: Op de eerste verdieping en beneden in ‘t Anker (groep 5 en 6) bevinden zich de lokalen van de kinderkerk. De kinderen gaan eerst met hun ouders mee naar de dienst. Na het kindermoment of kinderlied gaan de kinderen naar hun eigen groepen.

Groep 7 en 8 blijven één keer per maand in de dienst.

Afspraken kinderkerk: We willen investeren in een goede sfeer. Dit is niet alleen fijn voor de kinderen maar zeker ook voor de kinderwerkers.

Spaardoel:

Iedere zondag mogen kinderen vanaf groep 1 geld meenemen voor ons spaardoel: Beautiful Gate werkt met kinderen o.a. in Kaapstad, Zuid-Afrika. In hun werk delen ze van Gods liefde door het zorgdragen en beschermen van kinderen, ondersteunen van families en het mobiliseren van leefgemeenschappen. Op het informatierek in de hal kun je flyers van Beautiful Gate vinden.

Vragen over opvoeding, geloofsopvoeding en pastorale zaken bij kinderen

Heb je vragen? Of wil je graag eens meedraaien binnen het kinderwerk, neem dan contact op met Hendrika van Delden kinderwerk(at)nehemiadokkum(punt)nl Ook kun je hier terecht met vragen over (geloofs)opvoeding. Soms kan het fijn zijn wanneer iemand even met je meedenkt en voor je bidt. Iedere twee weken komt een gebedsgroep voor het kinderwerk bij elkaar om te bidden voor kinderen, gezinnen en kinderwerk. Je kunt gebedspunten doorgeven.