Onderwijs

U en ik zijn geroepen tot een leven lang leren. We mogen dankbaar zijn voor wat we nu al hebben ontvangen, maar mogen ons ook uitstrekken naar het vergroten van onze vaardigheden en het verkrijgen van meer wijsheid.

Op deze manier worden we vernieuwd in ons denken, ontvangen we meer kracht en inzicht zodat we de Here God beter kunnen dienen en begrijpen.
Ons gebed is dat u, in elk seizoen, tijd apart wilt zetten om te groeien in wijsheid: Want hoe meer wij Hem leren kennen, hoe meer wij van Hem zullen houden en hoe beter we begrijpen hoe we ons tot Hem én tot elkaar mogen verhouden.

Keuze maken

Voor alle studies hebben we geprobeerd de kosten zo laag mogelijk te houden. Mochten de kosten een probleem zijn dan kunt u contact opnemen met de oudstenraad via oudstenraad@nehemiadokkum.nl en dan gaan we met elkaar in gesprek. Alle studies zijn onder voorbehoud van voldoende deelnemers.

Wij wensen u Gods zegen en wijsheid in het kiezen en plannen, en moedigen u aan zich in te schrijven voor één of meerdere studies.

Waarom zou je meedoen met een Bijbelstudie?

Omdat met Bijbelkennis niet alleen je kennis vermeerdert maar ook jouw  wijsheid, inzicht, aanbidding,  vreugde om wie je bent en fijngevoeligheid worden vermeerderd.

Met Bijbelkennis wordt de relatie met God versterkt en worden je mede broers en zussen door jou verwarmd.

Met Bijbelkennis wordt het zaaien van het Woord niet een kramp “ het moet”. Maar door de liefde en door de Heilige Geest gedreven is dit geen opgave maar een vreugde.

Zegen door Israël

Waarom zou je meedoen met een Bijbelstudie?

Door Bijbelstudie wordt je  gevormd zoals het Gods oorspronkelijke plan was met de mens, dus ook met jou. Daarnaast is investeren in Gods Woord investeren in de eeuwigheid.

Door Bijbelkennis plukt de wereld om je heen direct dan wel  indirect daar de vruchten van.

Wat een rijke zegen van genade dat jij daar bij mag zijn.

Kees Postma is als voorganger van onze gemeente de verantwoordelijke coördinator voor het deelgebied onderwijs. Samen met de raad wordt de grote lijn van het onderwijs in onze gemeente uitgestippeld. Met andere leden van de gemeente wordt het onderwijs op diverse manieren handen en voeten gegeven.

Daarnaast is Hendrika van Delden werkzaam als kinderwerker in onze gemeente. Hieronder stellen zij zichzelf kort aan u voor.

Kees Postma

Voorganger

Ik geniet binnen mijn werk het meest van de prediking, de samenwerking met de broeders van de oudstenraad en het langszij komen bij mensen in hun lief en leed onder leiding van de Here.

Heeft u vragen aan onze voorganger, stuur dan even een mailtje naar voorganger@nehemiadokkum.nl

Hendrika van Delden

Kinderwerker

Graag zet ik mij, samen met een prachtig team van kinderwerkers in, om met de kinderen mee te gaan op avontuur. Een avontuur waarbij we Jezus en God de Vader leren kennen en leren hoe we ons geloof praktisch kunnen maken in het dagelijks leven.

Heb je vragen aan Hendrika, stuur dan even een mailtje naar kinderwerk@nehemiadokkum.nl