Onderwijs

U en ik zijn geroepen tot een leven lang leren. We mogen dankbaar zijn voor wat we nu al hebben ontvangen, maar mogen ons ook uitstrekken naar het vergroten van onze vaardigheden en het verkrijgen van meer wijsheid.

Op deze manier worden we vernieuwd in ons denken, ontvangen we meer kracht en inzicht zodat we de Here God beter kunnen dienen en begrijpen.
Ons gebed is dat u, in elk seizoen, tijd apart wilt zetten om te groeien in wijsheid: Want hoe meer wij Hem leren kennen, hoe meer wij van Hem zullen houden en hoe beter we begrijpen hoe we ons tot Hem én tot elkaar mogen verhouden.

Keuze maken

Voor alle studies hebben we geprobeerd de kosten zo laag mogelijk te houden. Mochten de kosten een probleem zijn dan kunt u contact opnemen met de oudstenraad via oudstenraad@nehemiadokkum.nl en dan gaan we met elkaar in gesprek. Alle studies zijn onder voorbehoud van voldoende deelnemers.

Wij wensen u Gods zegen en wijsheid in het kiezen en plannen, en moedigen u aan zich in te schrijven voor één of meerdere studies.

Zegen door Israël

Kees Postma is als voorganger van onze gemeente de verantwoordelijke coördinator voor het deelgebied onderwijs. Samen met de raad wordt de grote lijn van het onderwijs in onze gemeente uitgestippeld. Met andere leden van de gemeente wordt het onderwijs op diverse manieren handen en voeten gegeven.

Daarnaast is Hendrika van Delden werkzaam als kinderwerker in onze gemeente. Hieronder stellen zij zichzelf kort aan u voor.

Kees Postma

Voorganger

Ik geniet binnen mijn werk het meest van de prediking, de samenwerking met de broeders van de oudstenraad en het langszij komen bij mensen in hun lief en leed onder leiding van de Here.

Hendrika van Delden

Kinderwerker

Graag zet ik mij, samen met een prachtig team van kinderwerkers in, om met de kinderen mee te gaan op avontuur. Een avontuur waarbij we Jezus en God de Vader leren kennen en leren hoe we ons geloof praktisch kunnen maken in het dagelijks leven.