Onderwijs

U en ik zijn geroepen tot een leven lang leren. We mogen dankbaar zijn voor wat we nu al hebben ontvangen, maar mogen ons ook uitstrekken naar het vergroten van onze vaardigheden en het verkrijgen van meer wijsheid.

Op deze manier worden we vernieuwd in ons denken, ontvangen we meer kracht en inzicht zodat we de Here God beter kunnen dienen en begrijpen.
Ons gebed is dat u, in elk seizoen, tijd apart wilt zetten om te groeien in wijsheid: Want hoe meer wij Hem leren kennen, hoe meer wij van Hem zullen houden en hoe beter we begrijpen hoe we ons tot Hem én tot elkaar mogen verhouden.

Keuze maken

Voor alle studies hebben we geprobeerd de kosten zo laag mogelijk te houden. Mochten de kosten een probleem zijn dan kunt u contact opnemen met de oudstenraad via oudstenraad@nehemiadokkum.nl en dan gaan we met elkaar in gesprek. Alle studies zijn onder voorbehoud van voldoende deelnemers.

Wij wensen u Gods zegen en wijsheid in het kiezen en plannen, en moedigen u aan zich in te schrijven voor één of meerdere studies.