Zegen door Israël

Studie: Zegen door Israël.

Dit najaar komt br. Oscar Lohuis driemaal spreken over de verbondenheid tussen de Gemeente en het volk Israël.

    • De eerste avond zal gaan over Israël als kanaal van Gods Zegen voor de wereld.
    • De tweede avond over Gods beloften voor Israël en de wereld en,
    • De laatste avond over de terugkomst van Jezus en de komst van het Koninkrijk van God.

Data: De zondagen 13 september, 11 oktober en 1 november
Locatie: VBG Nehemia, de Poort
Kosten: Collecte
Opgeven: studie@nehemiadokkum.nl